Quả cam có trước hay màu da cam có trước? Một tá là 12 hay 13? Tất cả sẽ được giải thích cực kỳ tỉ mỉ.